Đề Cử Ai Đó Đoạt Giải “H-E-B Excellence in Education Award”

Mọi khu học chánh và các giáo chức và hiệu trưởng có chứng chỉ tiểu bang, làm việc toàn thời gian và hiện đang sống trong vùng có chợ H-E-B đều có thể được đề cử. Hãy vào trang này để biết chi tiết về các loại giải thưởng, và trang này để đề cử người nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *