Chương Trình Dìu Dắt Mới Đem ‘Hy Vọng Lớn’ cho Học Sinh Kém

30 tháng Mười 2012

Hai trường HISD ở phía tây thành phố —Tiểu Học Walnut Bend Trung Học Revere—sẽ được lợi từ một chương trình dìu dắt mới nhắm đến các học sinh kém.

Lấy tên “Big Hope”, hoạt động này là một sự hợp tác giữa chương trình “Kids Hope” của nhà thờ Grace Presbyterian Church (để kết đôi các phần tử nhà thờ với các em cần hỗ trợ trong sự tương quan) và Big Brother Big Sisters (để cung cấp sự chọn lọc những người dìu dắt tương lai và giúp thực hiện chương trình).

Big Brothers Big Sisters hiện đang trong năm thứ hai hợp tác với trường Walnut Bend qua chương trình “Beyond School Walls”, cùng hiệp lực với công ty BMC Software.

“Big Hope tiêu biểu cho bước phải có kế tiếp trong sự tiếp tay của cộng đồng trong vùng chúng tôi,” Hiệu Trưởng Susan Shenker của Walnut Bend nói. “Giờ đây, các người dìu dắt có thể ‘đi theo’ học sinh khi các em chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học I cấp.”