Những Câu Hỏi về Bông Phiếu Trường Houston được trả lời trong Twitter Town Hall

Gần 130 câu hỏi được đưa lên từ học sinh, phần tử cộng đồng

Tổng Giám Đốc Học Khu Terry Grier và các viên chức học khu đã trả lời hàng chục câu hỏi về Bông Phiếu Học Đường Houston trong một cuộc họp qua Twitter vào ngày thứ Ba, 30 tháng Mười. Các phần tử cộng đồng đã tham dự trong cuộc đối thoại này, cùng với học sinh từ các trường Davis, Furr, Bellaire, Worthing, Yates, Lamar, Lee, và Sharpstown High Schools. Mỗi trường này sẽ được xây lại theo đề nghị bông phiếu.

Gần 130 câu hỏi đã nhận được trong sinh hoạt này và nhiều câu chú ý đến các hoạch định hiện đại hoá các cơ sở cũ và xây các trường trung học trên toàn thành phố.

Người sử dụng Twitter @Rooluli đã gửi tin này, “Tất cả các trường sẽ được thiết kế độc đáo, hay có một thiết kế đồng nhất cho các trường?” Theo đề nghị, 38 trường sẽ được xây lại hay tân trang, và Ts. Grier trả lời rằng mọi trường trong đề nghị này sẽ được thiết kế để đáp ứng với nhu cầu độc đáo của từng cộng đồng, và các trường lịch sử sẽ giữ lại mặt tiền như xưa.

Để trả lời những câu hỏi khác về xây cất và thiết kế của đồ án, ông tổng giám đốc giải thích rằng, nếu đề nghị này được tán thành, việc xây cất sẽ bắt đầu ngay sau khi bầu cử, và mục tiêu sẽ là hoàn tất tất cả các đồ án trong vòng sáu đến tám năm.

Nhiều học sinh tham dự cuộc họp kiểu Twitter này cũng là cử tri, gồm 18 học sinh từ lớp của William Jeffery tại trường Davis High School.

“Từng câu hỏi được trả lời bởi ông tổng giám đốc. Nó tương tác, và học sinh rất vui để biết về bông phiếu này,” Jeffery nói.

Bông phiếu Trường Houston là đề mục cuối cùng trong lá phiếu bầu.

Ngoài việc giải quyết các nhu cầu nghiêm trọng về cơ sở, đề nghị này bao gồm các ngân khoản để cải tiến kỹ thuật toàn học khu, nâng cấp các cơ sở thể lực, tân trang phòng vệ sinh các trường trung học I cấp, và cải tiến tình trạng an ninh trên toàn khu học chánh.

Ts. Grier nói, “Đây là một cuộc họp chung rất lớn. Đó là một cơ hội để đến với các học sinh và nói chuyện với các em. Hy vọng rằng các em sẽ về nhà nói với cha mẹ, bà con, bạn hữu, và xóm giềng, và thuyết phục họ rằng bông phiếu này là điều đáng được họ để ý.”