Phụ Huynh Dùng Học Trình Mới để Giúp Học Sinh

Scope and Sequence, Pacing Calendar, và các tài liệu khác cho phép phụ huynh theo dõi sự tiến bộ của con em

Khi con gái của ông Mike Tauser về nhà từ trường Tiểu Học Helms, có ngày em nói em không thể nhớ được bảng cửu chương toán nhân, ông đã nhớ đến những gì vừa mới học được từ Dana Enriquez, Quản Lý Học Trình HISD, nói về những điều mà học sinh lớp ba phải biết.

Ông Tauser nói, “Chúng tôi đã đàm thoại với giáo chức ngày hôm sau. [The Vertical Alignment Matrix] cho tôi biết con tôi phải học những gì và nó giúp tôi được biết thêm khi nói chuyện với giáo chức.”

Vertical Alignment Matrix chỉ là một trong những nguồn tài liệu mới của Sở Học Trình có sẵn sàng cho phụ huynh sử dụng năm nay. Các nguồn khác gồm Scope and Sequence, Pacing Calendars, Literacy and Numeracy Blueprints. Tất cả được hoạch định để đem cho phụ huynh kiến thức về những gì con em đang học tại bất cứ thời điểm nào, khi nào chúng phải học điều gì, và nó liên quan thế nào với các đề tài khác hoặc các ý niệm cao cấp mà chúng sẽ học về sau.

Ở lớp ba, ông Tauser nhận xét, thì ít nhấn mạnh đến việc thuộc lòng bảng cửu chương toán nhân cho bằng hiểu ý niệm và có thể chứng tỏ sự tiến bộ qua việc sử dụng các khối hay các đồ vật khác. Do đó ông nói con gái đừng quá lo, vì nó sẽ không phải thi về việc nhớ bảng cửu chương.

Ông giải thích, “Thật khó để học sinh học toán, nhưng nếu cháu không trở thành một Einstein thứ hai, chúng tôi không muốn cháu ghét toán bởi vì cháu bị thúc đẩy quá sớm.”

Natasha Heard, một phụ huynh khác của trường Tiểu Học Helms, nói rằng bà sử dụng tài liệu này hơi khác một chút. Bà nói, “Tôi có đứa con trai, và những gì nó nói là về đá banh và ra chơi. Do đó điều này giúp tôi. Tôi có thể hỏi, ‘Con học toán cộng và toán trừ chưa? Con có vẽ biểu đồ không?’ Tôi càng ý thức hơn về những gì cháu phải học và những gì giáo chức phải dậy.”

Bà Heard cho biết nguồn tài liệu ưa thích là Pacing Calendar, khi nhận xét “nó rõ ràng và dễ đọc.”

Để biết thêm về các nguồn tài liệu mới, vui lòng vào trang web Curriculum.