Đồ Chơi cho Trẻ Em Quyên Góp tại HMW Trên Đường Đến Các Gia Đình Nghèo

Các đồ chơi đã được quyên góp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White vào thứ Sáu, 14 tháng Mười Hai, cho chiến dịch Toys for Tots hàng năm của Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Các thùng đồ chơi được đặt tại trụ sở trung ương và tại một vài trường trong các tuần qua.

Các Thuỷ Quân Lục Chiến, với sự giúp đỡ của các cơ quan phúc lợi xã hội địa phương và các nhà thờ, sẽ phân phối các đồ chơi này đến cho trẻ em các gia đình nghèo vào ngày Giáng Sinh.

Hạ Sĩ Nhất Mack Grimmett, đã có mặt để lấy các đồ chơi này, nói hôm nay là ngày phân phối chính của lực lượng trừ bị. Lực lượng này hợp tác với Houston Children’s Charity hôm nay để phân phối đồ chơi tại trung tâm George R. Brown Convention Center. Ông nói nỗ lực này tiếp tục là một sự giúp đỡ lớn lao cho các gia đình nghèo trong Houston.

“Nhu cầu thì luôn luôn có ở đó vì thường có các gia đình bị ảnh hưởng,” Grimmett nói. “Nhưng điều tốt đẹp ở đây là Houston là một thành phố có tinh thần yêu nước mà chúng tôi không bao giờ gặp khó khăn khi có nhu cầu.”

Hôm nay đánh dấu ngày cuối cùng của chiến dịch này trong nhân viên HISD, nhưng cũng quá trễ để tặng đồ chơi. Các thùng đồ chơi vẫn ở trong hành lang cho đến 19 tháng Mười Hai. Muốn biết thêm chi tiết, hoặc tặng quà trên mạng, hãy vào trang web Toys for Tots.