HISD theo dõi các trận mưa bão lớn, có thể gây lụt lội

Các viên chức HISD đang thận trọng theo dõi thời tiết khi các cơn bão có thể gây lụt lội cho khu vực này, khởi sự từ thứ Ba cho đến tối thứ Tư, theo tin của Dịch Vụ Thời Tiết Quốc Gia  National Weather Service. Hãy vào đây để biết tin mới nhất, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter.com/HoustonISD  hoặc Facebook.com/HoustonISD.

Hãy xem các máy thu hình Weatherbug để biết tình trạng hiện thời tại một số trường HISD: