Đi thêm một dặm vì học sinh và những ai quan tâm

Ts. Grier với Marsha Clark sau khi nhận nón

HISD thì đầy những nhân viên họ sẵn sàng vượt trên cả bổn phận để bảo đảm đời sống người ta thêm dễ dàng – và tôi được vinh dự để vinh danh ba người với chiến nón “Team HISD” trong cuộc họp trung ương ba tháng một lần.

Người đầu tiên là Marsha Clark thuộc phòng Dịch Vụ Uỷ Ban. Trong nhiều năm, bà là một trong những người đầu tiên khách gặp gỡ khi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, nhưng mới đây, bà nhận một vai trò mới. Giờ đây, khi dân chúng ghi tên để nói chuyện với các uỷ viên trong cuộc họp thường lệ, bà Marsha xếp họ vào hàng, hướng dẫn những ai lần đầu tiên lên tiếng, và ngay cả dặn dò vào phút chót. Bà từng nổi tiếng là đối xử với mọi người cách tử tế, tôn trọng, và xứng với phẩm giá – nhưng sự chăm sóc đó là dấu hiệu của bà – và nhiều khi, đó là điều mà vị tiến sĩ ra lệnh để giúp những người khách cảm thấy thoải mái.

Ts. Grier với James Williams và Shawndra Johnson sau khi nhận nón

Hai người khác được nhận nón là Shawndra Johnson và James Williams. Khi họ nhận thấy nhiều học sinh mà họ giúp đỡ bị đói, hai người này đã tự coi đó là nhiệm vụ của mình khi quyên góp thực phẩm cho học sinh nghèo, tuy có chỗ ở nhưng không có gì ăn. Quý vị có thể đọc thêm về các nỗ lực của họ ở đây, trong phần Shout-Outs của bản tin Friday eNews tuần qua. Tôi đã nói nhiều về tỉ lệ bỏ học của HISD đã xuống thấp hơn bao giờ hết, và đó không chỉ là sự ngẫu nhiên. Đó là vì sự chăm chỉ của nhân viên, giống như Shawndra và James.

Hãy cùng với tôi cảm ơn tất cả những nhân viên này vì sự tận tuỵ của họ với Nhóm HISD và với trẻ em ở Houston.