HISD Chúc Mừng các Nhà Lập Pháp Cựu Học Sinh trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen

Tháng Hai là Tháng Lịch Sử Người Da Đen, và học sinh tại các trường trong HISD đang thi đua về các đồ án, báo cáo, và tham dự trong các sinh hoạt được đề ra để giáo dục chính các em và chúng bạn về những đóng góp quý giá của người Mỹ gốc Phi Châu cho xã hội.

Chủ đề cho năm nay là cựu học sinh và nhân viên khu học chánh trở nên nhà lập pháp, và trên một tá nhân vật được nêu bật trên bích chương chính thức của học khu, gồm:

  • Mickey Leland đã quá cố, tốt nghiệp Wheatley High School;
  • Dân Biểu Senfronia Thompson, một cựu học sinh của trường Washington;
  • Dân Biểu Alma Allen, là người từng là hiệu trưởng của các trường tiểu học Peck, Windsor Village, và Turner của HISD.

Uỷ Ban Giáo Dục HISD vinh dân một số nhà lập pháp đặc biệt này trong cuộc họp mới đây hôm 14 tháng Hai, 2013.

Để chia sẻ công việc trường đang thi hành trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen, vui lòng gửi hình ảnh về hisdphotos@yahoo.com.