Khu Học Chánh Houston Tìm Các Giải Pháp cho Thiếu Hụt Ngân Sách Gây Nên Bởi Tiểu Bang Cắt Giảm

Học khu mất $120 triệu trong tài trợ tiểu bang hàng năm

Hệ thống tài trợ học đường vi hiến của tiểu bang Texas đã đưa Uỷ Ban Giáo Dục HISD vào vị thế phải suy nghĩ hai sự lựa chọn để trang trải sự thiếu hụt được tiên đoán là $72 triệu cho niên khoá 2013-2014: cắt giảm thêm vào sự chi tiêu cho lớp và/hoặc gia tăng thuế bất động sản.

Tình trạng ngân sách hiện thời được trình lên Uỷ Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston trong một cuộc họp chung hôm nay.

Năm 2011, các nhà lập pháp Texas đã giảm bớt chi tiêu cho giáo dục công cộng là $5.4 tỉ trên toàn tiểu bang, có nghĩa một sự cắt giảm $120 triệu cho Khu Học Chánh Houston trong giai đoạn hai năm. HISD đã cùng với nhiều khu học chánh khác trong Texas chống với hệ thống tài trợ học đường này ở toà, và hồi đầu năm nay một quan toàn đã đồng ý rằng tiểu bang không tài trợ đủ cho các trường công theo mức độ cần thiết để học sinh đạt được các tiêu chuẩn ngày càng khó. Tuy nhiên, tiểu bang đã kháng cáo phán quyết đó và cho đến nay các nhà lập pháp tiểu bang cho thấy không muốn đề cập đến vấn đề này ngay bây giờ. Kết quả là HISD không trù liệu nhận được ngân khoản của tiểu bang thêm nữa trong niên khoá sắp tới.

Uỷ Ban Giáo Dục HISD phải thông qua một ngân sách vào tháng Sáu và một tỉ lệ thuế bất động sản phải được đề ra vào tháng Mười. Giả sử các nhà lập pháp tiểu bang không hành động để sửa chữa hệ thống tài trợ học đuờng, HISD phải tìm ra $72 triệu để giải quyết các nhu cầu học sinh cho niên khoá 2013-2014. Bớt đi khoảng cách tài chánh vì tiểu bang áp đặt qua những cắt giảm ngân sách cho lớp sẽ giảm số tiền các trường chi tiêu cho từng học sinh khoảng $328, hoặc 10 phần trăm, và sẽ đưa đến hậu quả là sa thải thêm giáo chức và giảm bớt nhân viên. Bớt đi khoảng cách này bằng cách tăng thuế sẽ đòi hỏi một sự gia tăng 6 xu đối với thuế xuất bất động sản của HISD. Việc này sẽ tốn phí cho chủ nhân một căn nhà trung bình, trị giá $200,000, phải trả thêm $88.00 hàng năm, hoặc $7.40 mỗi tháng. Uỷ Ban Giáo Dục có thể quyết định giải quyết sự thiếu hụt này qua một tổng hợp gồm cắt giảm thêm sự chi tiêu và gia tăng thuế xuất.

HISD có thuế xuất bất động sản thấp nhất trong trên hai chục khu học chánh trong Quận Harris. Thuế xuất bất động sản của học khu là 20 xu thấp hơn số trung bình trong quản hạt là $1.3576 cho mỗi trị giá $100. HISD thuộc về tám học khu duy nhất trong Quận Harris ban cấp cho chủ nhà một khấu trừ thêm là 20 phần trăm.

Ban hành chánh HISD dự định đề nghị một ngân sách mà căn bản sẽ duy trì mức độ phục vụ học sinh hiện thời. Đề nghị ngân sách này thì không bao gồm việc tăng lương cho nhân viên. Đề nghị này sẽ gồm khoảng $20 triệu trong các tài trợ cho học sinh ở trường nhưng học khu không thể đáp ứng mong đợi của Uỷ Ban Giáo Dục là mọi trường Houston sẽ cung cấp một nền giáo dục liên lỉ, nghiêm nhặt trong một môi trường an toàn.

Năm qua, HISD đã giải quyết ảnh hưởng của sự cắt giảm ngân sách của tiểu bang bằng việc sử dụng số tiền chỉ một lần, gồm cả những tiết kiệm của học khu. Những ngân khoản này không còn nữa, và những chi tiêu của học khu không thể tiếp tục nhiều hơn lợi tức hàng năm, Trưởng Phòng Tài Chánh HISD là Kenneth Huewitt nói.