Tiểu học Memorial vỡ đất cho khu vực lớp ngoài trời về môi trường sống

Các học sinh tại trường Tiểu Học Memorial sẽ có một số lớp ở ngoài trời khởi sự vào mùa thu này.

Trường đang xây một môi trường sống ngoài trời mà nó sẽ gồm một khu vườn, một nhà kính, một lớp có mái che, một khu rừng có sinh vật, và sáu loại vườn khác nhau (gồm bươm bướm, rau trái, lịch sử, và cảm giác), và nghi thức vỡ đất đã xảy ra vào ngày 26 tháng Hai.

Trường Tiểu Học Memorial đã nhận được $21,000 từ sự hỗ trợ độ lượng của Integrity Bank, San Jacinto Council of Girl Scouts được bảo trợ bởi Alcoa, Alva Graphics, ARAMARK Foods, Exxon Mobil, The National Wildlife Federation, Urban Harvest, Houston Children and Nature Coalition, El Tiempo Cantina, WaterSmart Landscaping Program Coordinator, Lucy Jones, gia đình Grando, và John Butler và nhóm từ HISD, nhưng những ai muốn đóng góp cũng có thể gửi email về phinsey@houstonisd.org.

Ngày làm việc đầu tiên được dự trù vào Chúa Nhật, 24 tháng Ba, from 9g sáng đến 4g chiều.