Hỗ trợ các học sinh tập buôn bán vào Ngày Nước Chanh 5 tháng Năm 2013

“Prepared 4 Life”, một tổ chức vô vị lợi chuyên giúp đỡ học sinh tuổi trung học cơ sở, sẽ tổ chức Ngày Nước Chanh thường niên lần thứ Bẩy vào ngày Chúa Nhật, 5 tháng Năm, 2013 – và học sinh cũng như gia đình được khuyến khích tham dự.

Sinh hoạt trên toàn thành phố này, nhằm nuôi dưỡng tính kinh doanh và phát triển cá tính trong giới trẻ Houston, dậy các em cách khởi sự, làm chủ, và điều hành các doanh nghiệp của mình bằng cách lập các quầy bán nước chanh trên toàn thành phố. Hãy vào nối kết ở trên để biết chi tiết, hoặc nhấn vào đây để biết địa điểm gần nơi ở.

Sau đây là mt s thi đim mà quý v mun đánh du vào lch:

  • 1-31 th. Năm: Tháng Cảnh Giác Bệnh Suyễn
  • 5 th. Năm: Ngày Học Sinh Bán Nước Chanh
  • 6 – 12 th. Năm: Tuần Biết Ơn Y Tá Trường
  • 6–10 th. Năm: Tuần Biết Ơn Thầy Cô
  • 9 th. Năm: Họp Ủy Ban
  • 11 th. Năm: Ngày Triển Lãm Xe
  • 15 th. Năm: Hạn chót cuộc thi thơ “Success Garden Haiku”
  • 27 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
  • 1 th. Sáu: Mùa bão bắt đầu
  • 6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)

7 – 9 th. Sáu: Lễ Tốt Nghiệp