Ủy Ban Giáo Dục HISD Phê Chuẩn Ngân Sách $1.62 Tỉ cho Niên Khóa 2013-2014

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một ngân sách trị giá $1.62 tỉ cho niên khoá 2013-2014 gồm cả $16 triệu để cung cấp sự hỗ trợ thêm nữa cho những học sinh tại các trường kém và tăng lương 2 phần trăm cho nhân viên HISD.

Ngân sách này, được phê chuẩn hôm thứ Hai với số phiếu 6-3, gồm $16 triệu để cung cấp ngày học dài hơn và dậy kèm học sinh tại các trường Apollo 20 nguyên thủy, cộng thêm các trường trung học phổ thông Furr, Waltrip, Wheatley và Worthing; và các trường trung học cơ sở Deady, và Holland.

Chủ Tịch UBGD Anna Eastman và Ủy Viên Juliet Stipeche và Michael Lunceford đã bỏ phiếu chống.

Ngân sách 2013-2014 còn gồm $14 triệu cho các trường sử dụng riêng để giúp những học sinh nào không đạt được các điều kiện của bài thi STAAR mà tiểu bang bắt buộc, nhất là về toán và đọc sách.

Ủy ban sẽ thông qua một thuế xuất bất động sản để tài trợ cho ngân sách này vào tháng Mười.

Vào hồi đầu năm nay, các viên chức tài chánh HISD tiên đoán rằng thuế xuất bất động sản có thể phải gia tăng đến 6 phần trăm cho mỗi trị giá $100. Nhưng vì sự gia tăng giá trị bất động sản và quyết định của cơ quan Lập Pháp Texas là phục hồi một phần những cắt giảm sâu xa đối với giáo dục công cộng vào năm 2011, ban quản trị HISD đưa ra ngân sách này với giả sử rằng sẽ cần đến thuế xuất 2 phần trăm.

Tăng thuế xuất bất động sản trong HISD sẽ tạo ra khoảng $20 triệu lợi tức địa phương, trong khi còn cung cấp thêm cho học khu một số tiền từ $5 đến $7 triệu hàng năm trong sự tài trợ của tiểu bang. Một sự gia tăng thuế xuất 2 phần trăm sẽ tốn phí thêm $30.48 hàng năm, hay $2.54 hàng tháng cho gia chủ một căn nhà trong HISD có trị giá trung bình là $209, 249.

Hơn thế nữa, HISD sẽ không đề nghị gia tăng thuế xuất 1 phần trăm mà đã được đề nghị có hiệu lực ngay từ đầu năm 2014 để cung cấp cho ngân khoản của chương trình bông phiếu 2012 mà đã được cử tri tán thành vào tháng Mười Một.