HISD Nhắm Đến Việc Sử Dụng Ít Nhà Tạm Trong Thời Gian Xây Cất Theo Bông Phiếu 2012

Với nhiều trường xây cất trong chương trình bông phiếu 2007, các nhà tạm được sử dụng để lưu trữ và giảng dậy như một phần của tiến trình xây cất.

Bây giờ, khi học khu tiến hành chương trình bông phiếu 2012 trị giá $1.89 tỉ, các viên chức HISD đang tìm cách giảm thiểu việc sử dụng cơ sở tạm để tối đa hóa số tiền đang có cho các cơ sở mới.

“Về chiến thuật, chúng tôi đang nhìn đến chương trình tổng quát và thời khóa biểu của các đồ án này,” Dan Bankhead nói, ông là tổng quản lý của Thiết Kế Cơ Sở của HISD. “Chúng tôi phải có thể suy nghĩ đến những gì có thể làm để giảm thiểu các nhà tạm thời.”

Điều hợp lý và vấn đề kinh tế. Tùy theo địa điểm và phí tổn, nó tốn phí cho học khu trung bình $100,000 để mua hay thuê một nhà tạm trong thời gian xây cất cơ sở mới, chưa kể tiền bảo trì. Số tiền đó thường trích từ ngân sách xây cất của trường. Do đó, bất cứ đồng tiền nào được tiêu cho các nhà tạm thời sẽ giảm bớt ngân sách cho cơ sở vĩnh viễn.

Các nhà hoạch định HISD hy vọng sẽ đi vào giai đoạn xây cất 40 trường hay tân trang và khôn ngoan sử dụng các nhà tạm thời. Nhiều phụ huynh đã tự hỏi không biết học sinh sẽ học ở đâu trong thời gian từ một đến hai năm để xây trường mới.

Câu trả lời thì phức tạp và thay đổi theo trường. Trong một số trường hợp, ban quản trị có thể nghĩ đến việc “đảo ngược” cơ sở, để học sinh trong các cơ sở cũ cho đến khi cơ sở mới hoàn tất. Một lựa chọn khác là xây trường mới theo các giai đoạn, đưa học sinh vào cơ sở này theo từng phần đã hoàn tất.

Một chọn lựa khác là sử dụng các chỗ không dùng đến cho đến khi trường xây xong.

Bankhead nói, “Đây là một chọn lựa ít phí tổn để thiết lập cơ sở tạm.”

Bất cứ quyết định nào đều có ý kiến của Nhóm Cố Vấn Đồ Án, khi nghĩ đến ngân sách và nguồn năng.

“Nhóm Cố Vấn Đồ Án sẽ can dự trong mọi khía cạnh và sẽ phân tích mọi quyết định cần phải được thi hành,” Sue Robertson nói, bà là tổng quản lý của Hoạch Định Cơ Sở của HISD. “Họ sẽ được cho biết đầy đủ các tốn phí của mọi quyết định; càng nhiều tiền chi tiêu cho cơ sở tạm, càng ít tiền cho cơ sở mới.”

Nói chung, khu học chánh có bước dài trong việc giới hạn sử dụng nhà tạm. Hiện HISD làm chủ khoảng 1,200 nhà tạm, bớt từ 1,700 trong 2010.

Việc xây cất trường mới có thể nhiều căng thẳng, nhưng Hiệu Trưởng Carlotta Brown của trường Peck nói sự giao tiếp tốt đẹp có thể giảm thiểu các khó khăn. Khi HISD bắt đầu giai đoạn xây cất trường Peck mới theo chương trình bông phiếu 2007, trường của bà dời đến địa điểm gần trường McArthur cho đến khi trường xây xong.

Ở đây, bà sử dụng 12 nhà tạm để làm lớp học nhưng làm việc với nhân viên trườgn McArthur để sử dụng nhà ăn và một số lớp của trường này.

Brown nói, “Quý vị phải có một nhãn quan và cần có kế hoạch. Mọi người cần phải tham dự và là người quan tâm và có quyết định,”