Tìm những sách để đọc mùa hè ở đâu?

H: Tôi tìm mục lục các sách để con đọc sách mùa hè ở đâu?

TL: Sau đây là một số nối kết với các mục lục sách mà cả cha mẹ và học sinh đều cảm thấy hữu ích:

Căn bản LEXILE—Nhận biết một số sách dựa trên khả năng của học sinh mà nó sẽ thách đố các em cố gắng hơn nhưng không quá khó khiến các em cảm thấy chán nản

“Name That Book”— Hãy khởi sự sớm trong cuộc thi năm tới; các tựa đề sách được xếp theo cấp lớp

“TX Bluebonnet Award Winners”— Đưa ra 20 sách mới được xuất bản, được viết bởi công dân Hoa Kỳ

“Caldecott Medal Winners”— Được đặt tên theo một nhà minh họa Anh Quốc thế kỷ 19, các tựa đề sách này được chọn lọc hàng năm trong những sách có hình cho trẻ em

“Newbery Award Winners”— Được đặt tên theo một tác giả Anh Quốc thế kỷ 18, những tựa đề này  được chọn lọc hàng năm trong những sách văn chương cho trẻ em

Các mục lục khác, kể cả các mục lục được đưa ra bởi TAYSHAS, Pura Belpre, Tejas Star Book Award, và nhiều tổ chức khác thì có trên trang web Library Services.