Trại M.I. Way đem cho trại viên và cố vấn một cảm nghiệm độc đáo

Trại hè gì mà không có những bài hát và trò chơi vui nhộn? Tuy nhiên, tại Trại M.I. Way chủ đích là về sự khuyến khích hơn là giải trí. Trại năm tuần này xếp đặt trẻ em khuyết tật với một cố vấn học sinh từ một vài trường trung học cơ sở và phổ thông của HISD.

“Trại M.I. Way đem cho học sinh phế tật một cơ hội để thực hành và nới rộng các khả năng trong một bầu khí vui nhộn,” Deborah Carr nói, bà là giám đốc điều hành tổ chức Home Run Hitters International, một tổ chức vô vị lợi ở địa phương đã tổ chức và thiết lập trại này.

[vimeo 69184125 w=400 h=300]

Học sinh tình nguyện hướng dẫn trại sinh trong vài sinh hoạt được đề ra để sử dụng năm giác quan. Nhiều trại sinh, không nói được, đã giao tiếp qua những cử động của đầu, chân, hay ngón tay.

“Các em thực sự bùng nổ,” Hiệu Trưởng Dave Muzyka của trường T.H. Rogers nói. “Các em đặc biệt ưa thích những gì liên quan đến nước.” Thông thường, trại hè năm tuần được tổ chức tại T.H. Rogers, nhưng vì sự tân trang trường để thuận tiện cho trường Grady dùng địa điểm tạm thời vào hè này.

Những học sinh nào làm việc tại Trại M.I. Way có thể kiếm được giờ tình nguyện dùng trong cấp trung học và đại học. Hầu hết, giống như Daniel Dreyfus vừa mới tốt nghiệp trung học Carnegie, trở lại chương trình vì sự tương giao với các trại viên.

Dreyfus nói, “Các học sinh ấy thực sự phấn khởi và em cảm thấy sung sướng khi đem cho các em ấy một cảm nghiệm tốt nhất có thể.

Muốn biết thêm thông tin về Trại M.I. Way, hãy vào trang  www.homerunhitters.org.