Skip to content

Nhóm HISD bận rộn khi việc sát nhập North Forest trở thành chính thức

2013 July 9
by HISD Communications

Một số nhóm làm việc ngày đêm để sẵn sàng cho lớp hè, niên khoá mới

Khi đồng hồ điểm 12g đêm ngày 1 tháng Bẩy, bẩy trường trong cộng đồng North Forest trước đây sẽ trở thành các phần tử của gia đình HISD.

Một khi các chìa khóa được trao cho các viên chức HISD, các đại diện khu học chánh từ một nhóm các sở bắt đầu hành động, tích cực làm việc để điều hợp việc sửa chữa, thẩm định hồ sơ học sinh, và hoàn tất các chương trình sửa chữa chỉ một tuần trước khi khởi sự lớp hè.

Việc chuẩn bị đi từ sự xếp đặt chương trình xe buýt đến việc tồn kho nhà trường, và một nhóm thợ từng làm việc ngày đêm để bảo đảm rằng các trường sẽ sẵn sàng đón tiếp học sinh khi mở cửa vào ngày 8 tháng Bẩy.

“Đây là một trường hợp của ‘bất cứ gì để làm cho việc chuyển đổi được êm ả cho học sinh.’” Viên Chức Phục Vụ Học Đường là Lupita Hinojosa nói, bà nhận xét rằng 20 nhân viên đã tình nguyện để theo dõi bài thi cho những học sinh thi lại những bài cuối môn.

“Chúng tôi tiên đoán là có thể thu nhận tất cả học sinh vào các tuyến đường xe buýt hiện có,” Tổng Quản Lý Chuyên Chở là Nathan Graf nói. “Một khi chúng tôi đã hoàn tất việc đó, chúng tôi sẽ gửi thư đến phụ huynh và gọi điện thoại qua hệ thống tự động School Messenger.”

Tất cả nhà ăn các trường được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu học sinh, Quản Lý Sở Thực Phẩm là Brian Giles nói.

“Chúng tôi đã xem xét hệ thống chữa lữa, lau chùi và khử trùng các dụng cụ, sửa chữa các ổ điện, và kiểm tra vệ sinh tại mỗi trường,” Giles nói. “Trong một số trường hợp, chúng tôi thêm vào một danh sách những thay đổi được Sở Y Tế Thành Phố Houston yêu cầu.”

Nhiều đồ án ở North Forest vẫn đang tiến hành, nhưng các lớp hè cho học sinh trong vùng đã khởi sự đúng lúc, theo dự tính, tại bốn trường trong cộng đồng này.

“Những học sinh này đáng có được môi trường học tốt nhất mà chúng tôi đem cho các em,” Tổng Quản Lý Hoạch Định là Ronnie Veselka nói. “Vì thế chúng tôi đang lôi ra tất cả những ngừng đọng để bảo đảm kết quả tốt đẹp.”

Comments are closed.