Lá thư cảm tạ vì ngày tựu trường vĩ đại

Dưới đây là một lá thư mà Ts. Grier đã gửi cho các nhà lãnh đạo cộng đồng qua email ngày 27 tháng Tám.

Cộng Đồng HISD Thân Mến:

Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì đã thi hành để giúp chúng tôi khởi sự một niên khoá mới đúng đắn!

Chính vì sự hỗ trợ của quý vị và nỗ lực mạnh mẽ của nhân viên mà chúng tôi có được những nhận xét khắp nơi. Đây không phải vì sự tình cờ. Tất cả thời gian mà chúng ta dành cho mùa hè để bảo đảm là mọi lớp được chuẩn bị để cung cấp sự giảng dậy nghiêm nhặt và một môi trường an toàn, thoải mái đã được đền đáp.

Chúng ta khai mạc một niên khoá mới với 99.7 phần trăm các lớp đều có nhân viên, nhờ nỗ lực của các hiệu trưởng và Sở Nhân Dụng của chúng ta. Nhắm đến việc lấp đầy những chỗ trống với các ứng viên giáo chức có phẩm chất và cung cấp những cơ hội phát triển chuyên môn cho các giáo chức mới cũng như cũ trong mùa hè, HISD đã khởi sự niên khoá mới một cách vững mạnh.

Chúng ta còn chào đón bẩy trường trong cộng đồng North Forest mà đã được hoàn toàn biến đổi trong thời gian ít hơn hai tháng. Một lời cảm tạ đặc biệt đến Sở Xây Cất và Cơ Sở của chúng ta vì đã chăm chỉ làm việc. Họ đã thiết lập các ngôi trường ấm áp, hấp dẫn cho học sinh trong cộng đồng North Forest mà tất cả chúng ta có thể hãnh diện.

Chúng ta còn hãnh diện về hai trường magnet mới mà không giống với bất cứ trường nào trên toàn quốc. Hai trường này–“Energy Institute High School” và “Baylor College of Medicine Academy at Ryan” – đã đầy học sinh trong năm đầu tiên. Chúng ta cũng mở hai trường tiểu học mới trong khu xóm – Atherton và Dogan – không có trở ngại, và cộng đồng mà hai trường này phục vụ thì không thể hài lòng hơn với các kiến trúc mới của thế kỷ 21.

Một lần nữa, thứ Hai là một ngày dương cờ cho HISD – và nhiều người đã để ý. Nhưng đừng chỉ nghe theo lời của tôi. Hãy nhấn vào đây để đọc và nghe một số điều tích cực mà dân chúng nói về chúng ta. Sự khen ngợi này thật đúng là của các nhân viên phi thường của chúng ta, do đó tôi muốn dành đôi chút để khoe về họ.

Chúng ta vẫn còn nhiều việc ở trước mặt, nhưng nhờ ở toàn thể cộng đồng, mọi đứa trẻ trong HISD cảm thấy có giá trị và quan trọng vào ngày đầu tiên đi học, và đó là những gì cần làm để trở nên vĩ đại về mọi mặt.

Cảm ơn quý vị.