“Parent Student Connect” Giúp Phụ Huynh Biết Điểm Hạng, sự Tham Dự và Nhiều Điều Khác của Con Em

Nếu quý vị từng thắc mắc con em học hành thế nào ở trường, quý vị cần biết đến trang “Parent Student Connect”. Còn được gọi là “PS Connect” hay “GradeSpeed”, đó là một dụng cụ quan trọng cho mọi phụ huynh và giám hộ của HISD. “PS Connect” giúp quý vị biết được điểm hạng, bài tập, phiếu báo cáo tiến bộ, phiếu điểm, đi học đều, đi học trễ, và thời khóa biểu lớp của con em. Để con em học giỏi, quý vị có thể ghi tên để được báo cáo qua email khi điểm hạng con em xuống thấp dưới mức độ nào đó, khi không làm bài tập, hoặc khi các em vắng mặt hay đi trễ. Học sinh cũng có thể vào “PS Connect” để kiểm điểm thứ hạng và biết các bài sắp tới.

“Tôi thấy nó rất hữu ích,” phụ huynh Gabriela Villegas nói, bà có đứa con trai là một học sinh lớp 11 tại trường Trung Học Lamar. “Yếu tố then chốt là biết ngay vấn đề trước khi nó thành hình. Khi con tôi cần giúp đỡ, tôi dùng ‘PS Connect’ để kiểm soát việc học trong lớp đặc biệt nào đó và giúp đỡ những gì nó cần.”

“Vợ tôi và tôi có cài đặt những báo động,” phụ huynh Aaron Casares nói, ông có con lớp mười tại trường Trung Học Reagan. “Nếu nó được điểm thấp hơn 80, chúng tôi được thông báo, và chúng tôi lên mạng để xem sự kiện. Nếu chúng tôi có thắc mắc, chúng tôi email cho thầy cô.”

Để khởi sự với PS Connect, hãy vào trang web HISD và nhấn vào chữ “Students and Parents”. Khi ở trong trang “Students and Parents”, quý vị sẽ thấy “Parent Student Connect” ở góc trái bên trên. Nhấn vào “Register” hoặc “First Time User” và theo những hướng dẫn trên màn hình để điền các dữ kiện cần thiết.

Quý vị sẽ cần đến tên của con, số thẻ học sinh HISD (ở trong phiếu điểm và các văn kiện chính thức khác của HISD), ngày sinh, và năm số cuối của thẻ an sinh xã hội. Nếu con em không có số an sinh xã hội, hãy dùng năm số cuối của số “S”. Nếu quý vị không biết số S hay thẻ học sinh, hãy liên lạc với trường. Họ có thể giúp quý vị đăng nhập và xúc tiến thành lập.

Nếu quý vị có nhiều hơn một con em, quý vị phải đăng ký từng đứa trẻ. Sau lần đầu đăng ký, tất cả các hồ sơ của từng đứa con sẽ được thấy dưới số đăng nhập và mật khẩu của quý vị.

Một khi vào PS Connect, quý vị có thể biết điểm hạng của con em khi nhấn vào nút “Launch Grade Book” hoặc kết quả bài thi tiêu chuẩn bằng cách nhấn vào nút “Launch Test Results”. Quý vị có thể thấy các bài tập của con em, những bài em đã nộp, điểm nhận được, và thời hạn chót. Quý vị cũng có thể xem các báo cáo tiến bộ trong quá khứ và phiếu điểm, liên lạc với giáo chức của con em, lấy các nguồn năng cho phụ huynh và học sinh, và xem lịch học đường.

Ngoài ra, PS Connect giúp học sinh kém với những môn để phục hồi tín chỉ. Học sinh phải ghi danh trong chương trình phục hồi tín chỉ để có được sự dậy kèm và hỗ trợ học vấn khác.

Nếu quý vị có trở ngại với PS Connect, hãy liên lạc với văn phòng trường hoặc gọi cho “HISD Help Desk” ở số 713-892-7378 từ 7g sáng đến 5g chiều. Thứ Hai đến thứ Sáu hoặc email cho họ tại helpdesk@houstonisd.org.