Chase Tiếp Tục Hỗ Trợ Chương Trình Apollo 20

Học sinh trường Sharpstown là Scorpia Taban khởi sự niên khoá 2013-2014 vào hôm thứ Hai đã quên một số học cụ cần thiết. Nhưng bây giờ, nhờ sự độ lượng của Chase, người học sinh này được trang bị với tất cả những gì em cần cho một niên khoá thành công. Taban nói, “Việc này thật tốt, vì sáng nay em không có cặp. Việc này thực sự giúp đỡ cho, và em rất biết ơn.”

Taban và tất cả học sinh lớp chín trong các trường Apollo 20 đã nhận được cặp sách với đầy đủ học cụ, trong khi học sinh các lớp 10-12 nhận được bút, tập giấy ghi chép, bìa, và nhiều thứ khác. Quà tặng này được thực hiện qua sự hợp tác giữa Chase và World Vision, một tổ chức giúp đỡ trẻ em, gia đình, và cộng đồng vượt qua sự nghèo khổ và bất công.

“Khi các trường, cộng đồng, và công ty tư đến với nhau, nhiều điều kỳ lạ có thể xảy ra cho các em,” Hiệu Trưởng Sharpstown là Rob Gasparello nói. “Chúng tôi rất cảm ơn về cách Chase tự nguyện cung cấp học cụ cần thiết để hỗ trợ học sinh Trung Học Sharpstown trên hành trình tiến đến đại học và chọn ngành nghề.”

Trung Học Sharpstown được chọn để nhận quà tặng này vì kết quả gương mẫu trong chương trình Apollo 20 mà nó đã thêm sức cho học sinh để được thành công học vấn, tốt nghiệp trung học, và tiếp tục đại học.

“Là công ty chính tặng cho Apollo 20, chúng tôi rất vui khi thấy kết quả đạt được bởi sự chăm chỉ của nhóm và học sinh tại trường Sharpstown,” Phó Chủ Tịch về Trách Nhiệm Công Ty cho Chase là Carolyn Watson nói. “Bởi cung cấp học cụ cho học sinh, chúng tôi nhắm đến việc trang bị cho các em những dụng cụ cần thiết để thành công ở trường và củng cố hy vọng cho tương lai. Chúng tôi biết rằng học sinh ngày nay là lực lao động ngày mai.”

Tọa lạc trong vùng tây nam Houston, trường Sharpstown phục vụ hầu hết các học sinh nghèo, nhiều em đang làm việc toàn phần hay bán phần và từ những gia đình một cha hay một mẹ. Quà tặng độ lượng này sẽ giúp học sinh tiết kiệm trên $20 và bảo đảm là các em có học cụ cần thiết để khởi sự niên khoá cách thích hợp.