HISD đóng cửa nghỉ Ngày Lao Động

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa thứ Hai, 2 tháng Chín, 2013 để nghỉ Ngày Lao Động. HISD sẽ mở cửa lại vào thứ Ba, 3 tháng Chín.

Sau đây là một số ngày mà quý vị muốn đánh dấu vào lịch:

 • 1 th. Tám – 2 th. Chín: Tuần lễ Houston Restaurant (mưu cầu lợi ích cho Houston Food Bank)
 • 7 th. Chín: Đi bộ “Grads Within Reach”
 • 12 th. Chín: Họp Ủy Ban Giáo Dục (thường lệ)
 • 13 th. Chín: Ngày nghỉ mùa thu
 • 15 – 21 th. Chín: “Share Our Strength’s Dine Out for No Kid Hungry”
 • 18 th. Chín – 18 th. Mười Hai: Chợ Bán Sách của “Friends of Houston Public Library Farmers”
 • 28 th. Chín: Thăm Bảo Tàng Viện
 • 4&5 th. Mười: Bán Sách của “Friends of Houston Public Library Children”
 • 10 th. Mười: Họp UBGD (thường lệ)
 • 5 th. Mười Một: Ngày Bầu Cử
 • 27-29 th. Mười Một: Lễ Tạ Ơn