Trại STEM củng cố các chương trình kỹ sư của học sinh Trung Học Revere

Trong khi hầu hết học sinh đều bôi kem chống nắng và lao mình vào những hồ bơi trong mùa hè qua, Calvin Nguyên, học sinh lớp tám của trường Trung Học Revere đã làm quen với 16 chúng bạn trong trại hè “ExxonMobil Bernard Harris Summer Science Camp” (EMBHSSC).

Trại EMBHSSC là một trại nổi tiếng dài hai tuần tại các đại học trên toàn quốc, và Calvin cũng như các bạn từ 11 trường khác của HISD được chọn trong hàng trăm ứng viên để tham dự một trại được tổ chức tại Đại Học Houston.

Học trình cốt yếu STEM hòa nhập các cuộc đi chơi và những cảm nghiệm khác nhằm phong phú hoá kiến thức của học sinh về những tương quan thực tế giữa công việc trong lớp và thế giới thực. Phát triển những khả năng thông tin và học hỏi để làm việc như một nhóm là những phần thiết yếu của cảm nghiệm này.

“Các kinh nghiệm này thì vui thích,” Calvin nói, em đang lấy bốn môn học năm nay để khởi sự sớm trong ngành kỹ sư. “Và cảm nghiệm chung khi ở lại đêm trong đại học Houston thì thật hay.”

Học sinh từ các trường khác của HISD cũng tham dự gồm: các trường tiểu học Parker và Rucker, các trường trung học cơ sở Burbank, Lanier, Pin Oak, và Stevenson, Long Academy, T. H. Rogers, WALIPP, và “Young Women’s College Preparatory Academy”.