Ứng Dụng “iWatch” của Quận Harris Cung Cấp Cho HISD Một Dụng Cụ Nữa Để Cổ Vũ Sự An Toàn Học Đường

Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Harris (HCSO) hợp tác với Khu Học Chánh Houston (HISD), vừa mở đầu “iWatch Harris County”, một dụng cụ mới để cho phép học sinh Houston báo cáo tội ác trong và ngoài trường qua một ứng dụng điện thoại di động của mình.

“i-Watch Harris County”, hiện trong năm thứ hai là một ứng dụng (app) di động miễn phí để người sử dụng gửi một báo cáo, hình ảnh hay phim video cho biết các tội phạm hay hoạt động khả nghi trực tiếp cho nhân viên công lực. HCSO thay đổi ứng dụng này để hỗ trợ HISD khi nó theo dõi các báo cáo đặc biệt liên quan đến 282 trường của khu học chánh.

“Chúng tôi phấn khởi để hợp tác với Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Harria để cung cấp iWatch cho học sinh HISD,” Cảnh Sát Trưởng HISD là Jimmy Dotson nói.  “iWatch sẽ cho phép học sinh báo cáo bất cứ hoạt động nào khả nghi trong khi vẫn giữ tính cách vô danh.”

Ngoài HISD, phòing HCSO còn hợp tác với các khu học chánh trong vòng Quận Harris để khởi sự ứng dụng này trong các trường trong vòng sáu tuần tới.