Ủy Ban Giáo Dục Tán Thành Bán Trường “High School for Law Enforcement and Criminal Justice”

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã cho phép việc bán trường “High School for Law Enforcement and Criminal Justice”.

Các ủy viên đã đồng lòng chấp thuận sự trả giá $60 triệu của trường Trung Học Thánh Tôma.

Sự trả giá của trường T. Tôma là một trong hai việc mà khu học chánh nhận được vào hôm 1 tháng Mười Một. Sự trả giá khác là từ E.L.K. Mountain Limited với số tiền $49,272,914.

Trong chiến dịch bông phiếu 2012, HISD hứa sẽ xây một trường mới “High School for Law Enforcement and Criminal Justice” dùng tiền bán đất và/hoặc số tiền bông phiếu thặng dư nếu có.

Trường hiện tại tọa lạc tại số 4701 Dickson. Địa điểm của trường mới chưa được quyết định.