Các Trường Trung Học HISD Mừng Lễ Tạ Ơn bằng cách Chống Đói trong Cộng Đồng

Trường “Worthing High School” đang tổ chức quyên góp thực phẩm thường niên “Sunnyside Community Project” trước lễ Tạ Ơn. Cho thực phẩm từ 4g đến 6g hôm 22 tháng Mười Một và từ 11g sáng đến 2g trưa hôm 23 tháng Mười Một trước của trung tâm “Worthing’s Tech Center”, 9215 Scott Street 77051. Trên 200 gia đình sẽ được lợi từ sự quyên góp này. Ngoài ra vào hôm 23 tháng Mười Một, trường Worthing sẽ dọn thức ăn nóng cho cộng đồng này từ 11g30 sáng đến 2g trưa.

Trường “Sinclair Elementary School đang bảo trợ cuộc quyên góp thực phẩm cho các gia đình nghèo trong trường, là những người sẽ nhận được thực phẩm cho lễ Tạ Ơn, và trường “Isaacs Elementary School đang quyên góp thực phẩm đóng hộp và gây quỹ để mua gà tây cho các gia đình nghèo.

Trường “Yates High School hợp tác với “Houston Area Urban League để bảo đảm rằng 300 gia đình nghèo sẽ có một lễ Tạ Ơn vui vẻ. Học sinh và người lớn tình nguyện đã phân phát 10,000 cân thực phẩm, gồm gà tây và giỏ thực phẩm vào hôm 16 tháng Mười Một.

“Khi học sinh cùng nhau phục vụ người khác, điều đó làm quý vị cảm thấy sung sướng khi là một phần tử của điều gì đó có ảnh hưởng đến đời sống người khác,” trưởng nhóm học sinh tình nguyện là Charlotte Byrd nói. Việc phân phát này xảy ra trong dịp lễ cộng đồng Yates và giới thiệu trường có tên “Celebrating Third Ward Through the Spirit of Giving.” Thực phẩm được tặng bởi “Houston Food Bank. Xem hình ảnh sinh hoạt ở bên dưới.