Giải thích eNews: Một giải thích các tiết mục chính trong bản tin này

Có bao giờ thắc mắc về cách công bố một giải thưởng hay chỉ cần biết câu trả lời cho một câu hỏi trong tờ eNews không?

Nếu có, vậy quý vị đã đến đúng chỗ. Để đem cho độc giả một cảm giác khoan khoái về các nội dung mà chúng tôi công bố (và ở đâu), chúng tôi biên soạn một bản hướng dẫn eNews để giải thích một số tiết mục chính và cho biết chi tiết cách liên lạc với chúng tôi nếu có các ý tưởng hay đề nghị.

  • Tôn vinh/Bảng Danh Dự—Mặt trái của đồng tiền. Những tôn vinh, chỉ xuất hiện trong phần nhân viên của tờ eNews, đề cao những giải thưởng nhận được bởi nhân viên học khu, trong khi phần Bảng Danh Dự đề cao các thành tích học sinh, và chỉ xuất hiện trong ấn bản cộng đồng.
  • Hỏi HISD—Đây là chỗ để đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan đến giáo dục, dù đó là học cụ, bài thi STAAR, hay điều gì đó tổng quát.
  • Những đột phá—Được thành lập để nêu bật những chương trình, học trình và khởi xướng của học khu. Mỗi tháng một lần, tiết mục này nhắm đến một trong 11 trường trung học I cấp sử dụng các phương pháp trong cuốn Teach Like a Champion của Doug Lemov.
  • Tôi Là HISD—Sơ lược tiểu sử các học sinh, cựu học sinh, nhân viên, người tình nguyện, và các phần tử khác trong học khu, họ có thể được coi là “khuôn mặt” của HISD, để chia sẻ những câu chuyện phi thường của những người có liên quan đến khu học chánh này.
  • Tiếp Tục Học—Đề cao những cơ hội phát triển chuyên môn cho các giáo chức, ban quản trị, và các nhân viên khác.
  • Sự kiện quan trọng—Nhìn đến một nhân viên hàng tuần, là người kỷ niệm ngày bắt đầu làm việc trong một giai đoạn nào đó.
  • Các hợp tác viên—Để HISD đề cao các tổ chức và cá nhân ở địa phương đã đóng góp thời giờ và tiền bạc cho giáo dục công cộng.
  • Lời khuyên phụ huynh—Cung cấp những đề nghị hữu ích về mọi thứ, từ cách ghi danh vào Parent Student Connect đến cách tận dụng cuộc họp giữa phụ huynh và giáo chức.
  • Hình trong Tuần—Chỗ đăng các hình ảnh học sinh tham dự sinh hoạt các trường.
  • Lên Tiếng—Cho nhân viên cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn với bất cứ phần tử nào của Nhóm HISD và chia sẻ điều đó với người khác. “Shout Outs” có thể là bất cứ gì: một công việc được hoàn tất tốt đẹp, một lời tử tế khi ai đó cảm thấy chán nản, hay chỉ là một sự biết ơn trong một hoàn cảnh nhiều thách đố.

Để đưa đề nghị hay một ý kiến cho bất cứ đề mục nào nói trên (ngoại trừ Hình trong Tuần và Hỏi HISD), vui lòng gửi email về info@houstonisd.org.

Mọi hình ảnh được gửi về HISDphotos@yahoo.com.

Những thắc mắc được gửi về AskHISD@houstonisd.org.