Giáo chức trường Lee xây đắp sự tin tưởng với các thực tập về tương quan

Trước khi học sinh lớp Pre-CalculusAP Statistics tại trường Trung Học Lee khởi sự bài học từng ngày, giáo chức toán là Dahirou Ndiaye tạo bầu khí tích cực trong lớp với một thực tập mà ông gọi là “điều tốt” nhằm nuôi dưỡng cảm nhận giao tiếp giữa các học sinh.

Học sinh được yêu cầu chia sẻ một điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra trong cuộc đời mình, dù đó là một dịp mừng sinh nhật, một việc mới của người bà con, hay vừa nhận được lá thư của trường đại học muốn xin vào.

“Lần đầu tiên tôi yêu cầu học sinh giơ tay lên, tôi chỉ có một em trong lớp,” Ndiaye nói. “Nhưng sau một vài tuần, tôi bắt đầu thấy có nhiều hơn. Nó thay đổi hoàn toàn bầu khí trong lớp ngay khi bắt đầu sang sang một bầu khí rất tốt đẹp. Và những học sinh nào thường mắc cỡ hay không nói cũng bắt đầu chia sẻ. Bây giờ, nếu tôi bắt đầu dạy mà không có ‘điều tốt’, các em nhắc nhở tôi.”

Ndiaye nhận thấy các lợi ích khác khi khởi sự lớp với ‘điều tốt,’ tỉ như khả năng lắng nghe của học sinh gia tăng đáng kể.

“Nhiều học sinh tại trường Lee phải đối diện với những thử thách trong đời,” Ndiaye nói. “Do đó tôi dùng ‘điều tốt’ để thay đổi bầu khí trong lớp. Học sinh được biết những câu chuyện tích cực của học sinh khác và hy vọng rằng, các em khởi sự itn rằng chính các em cũng có thể tìm thấy những điều tốt trong đời mình.”