Việc học dựa trên đồ án giúp học sinh REACH ‘thấy những liên quan’

Khi trường Trung Học Charter REACH đầu tiên mở cửa trong khuôn viên trường Trung Học Furr vào mùa thu 2006, nó được coi là nơi việc học dựa trên đồ án có thể giúp những học sinh học từ 17 đến 20 tuổi thấy phấn khởi để đi học lại nên họ có thể trở lại lớp và tốt nghiệp.

Bẩy năm sau, một giáo chức giúp điều đó xảy ra với một đồ án mà bà đã giao cho học sinh về Holocaust.

“Tôi muốn các em nghiên cứu ý niệm ‘bất công’ và học từ điều đó,’ cô Deidre McClain nói, một phụ giáo đã dậy một vài lớp trong tháng Mười khi một giáo chức khác vì sức khỏe đã khiến ông phải nghỉ hưu. “Học sinh có nhiều cách học, nên tôi yêu cầu các em nghiên cứu về Holocaust và đề ra một đồ án dựa trên những gì các em học được. Một học sinh làm mô hình của một trại tập trung, và các em khác làm bích chương.”

McClain nói mục tiêu của bà là để giúp học sinh “thấy những liên quan” giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai, bằng cách thảo luận về những gì xảy ra không những trong Thế Chiến II, nhưng còn việc người ta bị đàn áp và lạm dụng.

Bà nói, “Thảm kịch này đã xảy ra cho con người. Trên sáu triệu người Do Thái đã bị sát hại, cũng như những nhóm người được cho là bị loại trừ. Nhưng khi chúng tôi nói về những gì đang xảy ra bây giờ, tỉ như các trại lao động trên thế giới và buôn bán người ở Houston đây… nó giúp các em liên tưởng đến bản tính nhân loại. Nó thực sự là về những gì các em có thể làm để ngăn chặn điều đó lại xảy ra nữa.”