Hai mươi hai được chấp nhận— gồm 3 tại Yale — cho học sinh HISD EMERGE

Để học sinh quen thuộc đời sống đại học của trường muốn chọn, chương trình Emerge của HISD đã đưa một nhóm học sinh lớp 12 đi thăm các trường đại học vùng đông bắc trong hè qua. Đây, họ ở Đại Học Harvard.

Các lá thư chấp nhận của các trường đại học đang gửi về cho các học sinh lớp 12 của HISD trong chương trình Emerge của HISD – tới nay có 22 lá thư, tính cho đến ngày 18 tháng Mười Hai. Chỉ trong ngày 16 tháng Mười Hai, ba học sinh lớp 12 của HISD đã nhận giấy thông báo là họ đã được nhận vào Đại Học Yale.

Ngoài ba học sinh HISD được nhận vào Yale, hai người được nhận vào mỗi đại học sau Johns Hopkins, University of Virginia, Tufts, Clark, và University of Texas at Austin, với các cá nhân học sinh được nhận vào các đại học Stanford, Amherst, Pitzer, Texas A&M, Trinity (Connecticut), Baylor, Rice, Lewis & Clark và Bryn Mawr.

“Điều đó cho thấy rằng học sinh chúng ta có thể thành công khi chúng ta giúp các em nhắm đến cao hơn,” Cruz nói. “Các em có thể nhận được nền giáo dục tốt nhất mà đồng tiền cho phép, và lại không tốn phí hay giới hạn cho các em.”

Ông Cruz và nhóm của ông làm việc với các học sinh nghèo, thành tích cao – nhiều em là người đầu tiên trong gia đình lên đại học – để được vào các đại học tuyển chọn mà họ đang tìm những học sinh như các em này và sẵn sàng cung cấp tài chánh, học thuật, và giúp đỡ xã hội. Ông đưa ra các con số thống kê cho thấy nhờ sự hỗ trợ đó, loại học sinh Emerge thực sự có thể hoàn tất một bằng đại học tại các trường danh tiếng nhiều hơn là từ một chương trình tổng quát, tỉ như loại đại học cộng đồng.

Chương trình EMERGE hiện có tại 14 trường trung học HISD: Bellaire, Chavez, Booker T. Washington, Davis, DeBakey, Eastwood, Energized for STEM Academy, Furr, Lamar, Madison, Reagan, Sharpstown, Young Men’s College Preparatory Academy, Young Women’s College Preparatory Academy. Chương trình này sẽ nới rộng ra các trường khác vào năm 2014.

EMERGE còn hữu ích cho học sinh ở các trường khác, gồm Carnegie Vanguard, Westside, Sharpstown International, Sam Houston, HSPVA, East Early College, và High School for Law Enforcement and Criminal Justice.

Mọi học sinh được mời nộp đơn vào chương trình EMERGE. Muốn biết thêm về chương trình này và cách tham dự, hãy vào trang  www.houstonisd.org/EMERGE.