Giáo chức trường Rodriguez tăng sức cho học sinh bằng cách để các em dẫn đầu

Sharlene Laud, một giáo chức “English as a Second Language” tại trường Tiểu Học Rodriguez, đang thấm nhập một cảm nhận mạnh mẽ về làm chủ trong các học sinh bằng cách để các em tổ chức cuộc họp trong lớp và khích lệ các em tìm giúp đỡ khi gặp khó khăn.

“Mỗi sáng sau khi điểm tâm, lớp tôi tổ chức một cuộc họp do học sinh dẫn đầu, trong đó các em đọc tín điều của chúng tôi,” bà nói. “Tôi thấy rằng khi để các học sinh nói lên các quy tắc, chúng được nhắc nhở về những kỳ vọng cần tự thúc đẩy và khởi sự một ngày với sự tập trung. Đó là một nhắc nhở hàng ngày là các em phải tích cực tham dự trong giáo dục.”

Bà Laud còn có một tấm bảng lớn trên tường có hàng chữ, “Instead of I don’t know, say…” (thay vì tôi không biết, hãy nói…) để nhắc nhở học sinh về những lựa chọn. Bà giải thích, “Dòng chữ này củng cố điều chúng tôi thường nói trong lớp. Không biết thì không sao, nhưng không thử thì không được. Các học sinh biết rằng các em luôn có sự lựa chọn để được giúp đỡ, dù là hỏi bạn hay muốn hiểu hơn. Tôi muốn học sinh cảm thấy thoải mái nhìn nhận rằng chúng không biết gì, yêu quý cơ hội học hành, và tích cực tìm kiếm dữ kiện cho chính mình.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *