Hiện đang nhận đơn vào trường Jones HS Futures Academies

Các học sinh HISD có cơ hội để nộp đơn vào trường mới Futures Academies at Jones High School, bắt đầu từ hôm nay. Chương trình của học khu này đi theo quyết định của Ủy Ban Giáo Dục HISD là vẫn mở cửa trường Jones nhưng tái định hướng trường này thành một nơi cho chương trình đặc biệt.

Chương trình Futures Academies at Jones — cũng như các chương trình khác trên toàn học khu — sẽ cho phép học sinh có cơ hội kiếm được các chứng chỉ kỹ nghệ, tín chỉ đại học, và ngay cả bằng cán sự, tất cả đều miễn phí.

Những học sinh nào theo học trường Jones sẽ có những con đường sự nghiệp nhiều nhu cầu, lương cao để chọn từ Health Sciences (y khoa) hay Construction Technology (kỹ nghệ xây cất). Health Sciences sẽ đem cho học sinh cơ hội làm việc để trở nên một y tá có bằng hay một huấn luyện viên có chứng chỉ, với khả năng học tiếp để lấy bằng cao hơn về y tá hay vật lý trị liệu. Construction Technology sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội làm việc để trở nên một thợ điện kỹ nghệ hay chuyên viên điện lạnh HVAC, với khả năng học lên cao trong kỹ thuật xây cất. Cả hai chương trình này sẽ hợp tác hoạt động với Đại Học Cộng Đồng Houston.

“Học sinh của chúng tôi có thể kiếm nhiều hơn bằng trung học. Các em được chuẩn bị cho cả hai, công việc lương cao và đại học,” Geovanny Ponce nói, ông là người vừa được chọn làm hiệu trưởng và sẽ trông coi các chương trình mới này. “Quyết định đi làm hay tiếp tục theo đuổi bằng cấp bốn năm sẽ trong tay học sinh.” Ông Ponce trước đây là hiệu trưởng của trường Trung Học Hartman và được cho là đã giúp phát triển chương trình magnet về y tế và sức khỏe của trường này.

Hạn chót nộp đơn là 21 tháng Năm. Có thể lấy đơn ở trường cũng như trên mạng tại www.houstonisd.org/hilz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *