Lớp 2014 đạt kỷ lục mới của HISD về học bổng với gần $228 triệu

Các ban cấp học bổng cho Lớp 2014 vẫn còn tiếp diễn, nhưng các học sinh tốt nghiệp năm nay đã phá vỡ kỷ lục năm trước với trên $40 triệu.

Tính cho đến 28 tháng Năm, Lớp 2014 đã kiếm được $227,941,451 tiền học bổng, cao hơn số kỷ lục $185,191,860 của Lớp 2013.

Trường được học bổng nhiều nhất cho tới nay là trường DeBakey. Các học sinh tốt nghiệp ở đây được cấp học bổng tổng cộng là $32,682,160. Học sinh tại trường Westside được cấp học bổng tổng cộng là $26,432,302, và các học sinh trường High School for Performing and Visual Arts được cấp học bổng tổng cộng là $23,159,417.

Hàng ngày số học sinh được học bổng gia tăng, do đó con số tổng cộng sẽ tiếp tục gia tăng. Chúng tôi sẽ cập nhật tin thức nào vào tuần tới.

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức 42 lễ tốt nghiệp từ 30 tháng Năm – 8 tháng Sáu. Quý vị có thể xem toàn bộ chương trình tốt nghiệp ở đây.