“First Book” giúp học sinh trường Neff ES khởi sự thư viện tư

Bây giờ mỗi học sinh có ba đến bảy cuốn sách để đọc trong mùa hè

Các học sinh tại trường Tiểu Học Neff có được sự ngạc nhiên đặc biệt vào hôm thứ Ba. “First Book” đã tặng trên 5,000 cuốn sách cho học sinh đem về nhà và khởi sự thư viện riêng.

“Nếu các em không trở nên người đọc sách giỏi trong mùa hè, các em sẽ rơi vào một hoàn cảnh tệ hại bởi vì các em sẽ mất khả năng, sự tập trung, sự tự tin rằng các em biết đọc sách,” Sheila Long Armstrong nói, bà là chủ tịch của First Book ở Houston, mà tổ chức này hợp với nhóm Disney/ABC Television Group và chính đài truyền hình ABC-13 (KTRK), cho chương trình này.

Mỗi học sinh nhận được ba đến bẩy cuốn sách và hứa sẽ giữ gìn sách.

“Chúng tôi biết việc cổ vũ văn hóa thì không chỉ nói các em phải đọc và biết chắc là các em đọc trong lớp, nhưng còn bảo đảm là chúng tôi cung cấp sách tận tay các em,” Hiệu Trưởng Rupak Gandhi nói. “Đọc sách không chỉ là điều gì đó có thể dậy bảo nhưng là một đam mê được phát triển qua thời gian. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với khởi xướng ‘Literacy By 3’, với những sách này các học sinh sẽ có cơ hội đọc trong lớp và bổ túc cho những gì đọc ở nhà với thư viện riêng của mình.”

Các học sinh rất sung sướng với sự ngạc nhiên này.

“Em rất muốn tấn tới trong niên khoá mới, đó là lý do em thực sự muốn đọc sách trong mùa hè này,” học sinh lớp bốn là Jennifer Ton nói.

“Em nghĩ thật tốt để đọc sách trong mùa hè bởi vì em có nhiều thời giờ rảnh rỗi và có thể thích thú đọc thêm các sách khác,” học sinh lớp bốn là Leticea Hernandez nói.