Tham dự nghi lễ ra trường? Đây là thông tin quan trọng và thời khóa biểu

Hàng ngàn học sinh HISD sẽ nhận được bằng trung học trong 42 buổi lễ tại 12 địa điểm trên toàn học khu, bắt đầu lúc 7g hôm nay (30 tháng Năm) và tiếp tục cho đến 8 tháng Sáu. Thời khóa biểu có thể xem ở đây.

Nếu quý vị là thân hữu và gia đình muốn tham dự các buổi lễ này, sau đây là những điều cần biết:

  • Vé tham dự được phát qua từng trường.
  • Các học sinh tốt nghiệp phải đến một giờ trước khi khởi sự buổi lễ.
  • Cảnh sát sẽ có mặt tại từng địa điểm để hướng dẫn xe cộ.
  • Sở Y Tế và Sức Khỏe sẽ có các y tá làm việc tại các địa điểm
  • Không được dùng bong bóng, vật tạo tiếng ồn, dấu hiệu hay biểu ngữ, hay thực phẩm trong các cơ sở này.