Giới thiệu các trường “Middle College” của HISD, không phải trường trung học bình thường

Một trường trung học lớn, bao quát thì không thích hợp với mọi người. Chúng ta có những học sinh trong từng trường – thông minh, ngoan ngoãn, có khả năng và thích lên đại học hay huấn luyện đi làm – nhưng họ gặp khó khăn với văn hóa trung học truyền thống.

HISD sắp cung ứng khoảng 300 học sinh này một lựa chọn khác – hai trường “Middle College High Schools”, tọa lạc trong các trường nhỏ của Đại Học Cộng Đồng Houston, họ hợp tác với chúng ta trong nỗ lực này. Một sẽ trong vùng Gulfton ở phía tây nam Houston, trường khác trong khuôn viên Felix Fraga, ngay phía đông của trung tâm.

Những trường “Middle College High Schools” này sẽ cho phép học sinh phục hồi các tín chỉ nếu họ thiếu vì không đi học, và tiến tới việc lấy bằng trong học trong khi có cơ hội để lấy các lớp đại học hay huấn nghệ.

Việc này sẽ xảy ra trong một khung cảnh nhỏ và cá biệt – khoảng 15 học sinh cho một giáo chức – mà ai cũng biết tên nhau và nhu cầu của nhau, ai vắng mặt cũng đều biết, và là nơi các học sinh sẽ cảm nghiệm một môi trường trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn. Giờ học cũng thay đổi, với các lớp khởi sự lúc 11g sáng hay trưa và kéo dài cho đến 5 hay 6g chiều. Tất cả những điều này là để thuận tiện cho những học sinh mà đời sống của họ khác với một thiếu niên thông thường – họ có thể lớn tuổi hơn nếu theo cấp lớp và có thể đi làm và có trách nhiệm gia đình.

Tôi đã hãnh diện để giới thiệu mô hình “Middle College” này vào năm 2001 trong khu học chánh North Carolina mà tôi điều khiển. Sau đó chúng tôi phát triển thành sáu trường Middle College trong một hệ thống chỉ bằng một phần ba HISD, và chúng tôi có danh sách chờ đợi chỗ trống. Đó là vì những nhóm học nhỏ này đã giúp học sinh thành công, ở lại trường, và tiếp tục một cuộc đời có mục đích.

Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có cùng sự thành công ở đây. Nếu quý vị hay ai đó được biết là một ứng viên cho loại trường “Middle College High School”, hãy tiếp xúc với văn phòng School Choice ở số 713-556-6947 để tìm hiểu thêm. Cú điện thoại đó có thể thay đổi cuộc đời.