Muốn giúp con nhỏ được thành công ở trường? Hãy tham dự sinh hoạt tuyển lựa HIPPY hôm 28 tháng Sáu

Sở Sinh Hoạt Gia Đình và Cộng Đồng của HISD sẽ tổ chức một sinh hoạt tuyển lựa vào thứ Bẩy, 28 tháng Sáu, để thuê 35 giảng viên bán thời gian cho chương trình “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (dậy ở nhà cho phụ huynh có con nhỏ – HIPPY). Sinh hoạt này sẽ từ 9g sáng đến trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., 77092).

Chương trình HIPPY giúp phụ huynh của các em nhỏ 3, 4 hay 5 tuổi chuẩn bị các em đi học lớp mẫu giáo. Vai trò của giảng viên tại gia là tâm điểm của chương trình này – hàng tuần các giảng viên tại gia đến thăm từ 15 đến 20 phụ huynh và sinh hoạt giáo dục để phụ huynh thực tập với con cái. Những trẻ em nào mà cha mẹ có tham dự trong chương trình này thì trổi vượt hơn chúng bạn về các bài thi tiêu chuẩn ngay từ các lớp nhỏ.

“Làm việc với chương trình HIPPY cho tôi cơ hội để chia sẻ những gì đã biết cho phụ huynh và để tự học những điều mới,” Melissa Hill nói, bà là một giảng viên HIPPY và có bốn con. “Thật sảng khoái khi làm việc với các phụ huynh và thấy họ mừng rỡ khi theo dõi con em học hỏi điều mới, và nhìn thấy họ cùng lớn lên theo con cái. Chúng tôi giúp phụ huynh nhận ra được khả năng của chính mình.”

Để biết thêm về việc trở nên một giảng viên tại gia HIPPY, hãy dành thời giờ tham dự sinh hoạt tuyển mộ vào ngày 28 tháng Sáu.

Quý vị cũng có thể nộp đơn ở đây.