Khóa “Baylor Summer Science Institute” đem cho các nhà giáo dục những cách mới để dậy bài cũ

Tất cả bài bản được hoạch định để các học sinh tiểu và trung học ưa thích khoa học và các nghề STEM

Lớp học tại trường Tiểu Học Herod không có các vòng sắt có chân đứng nhưng điều đó không cản trở các giáo chức môn khoa học lớp bảy thí nghiệm về sức nóng và năng lượng trong khóa “Baylor Summer Science Institute”.

Sinh hoạt hai tuần lễ này, được chấm dứt hôm 25 tháng Bẩy, chú trọng đến việc giúp cho các giáo chức trường tiểu và trung học I cấp có những cách giảng dậy về những môn quen thuộc. Và các tham dự viên cho thấy tinh thần khéo léo bằng cách ráp nối một vật thay cho dụng cụ căn bản phòng thí nghiệm đó—được làm từ một nút bấc, một số giấy bằng thiếc, và cái treo áo.

“Giấy nhôm bảo vệ bàn khỏi bị cháy, cái móc áo giúp chúng tôi treo cái gì đó trên lửa, và nút bấc rút nước để giữ khỏi bị thiêu hủy,” một tham dự viên giải thích.

“Mục đích là đưa các giáo chức qua những thực tập khoa học để họ có thể dậy môn này ở trình độ sâu hơn,” Barbara Tharp giải thích, bà là phụ tá giám đốc Trung Tâm Giáo Dục tại trường Baylor College of Medicine. “Nó thực sự mạnh bạo cho các giáo chức.”

Najma Bano, một giáo chức lớp tám tại trường Trung Học Lanier là người đã tham dự hai khóa này, nói rằng bà rất phấn khởi trước sự đơn giản của các thực tập được biểu lộ.

“Đôi khi (ở các khóa loại này), quý vị học được nhiều sinh hoạt, nhưng không thể thực sự dùng đến chúng,” bà nói. “Tất cả những thực tập này thì mau chóng, nhỏ bé, và dùng đến rất ít đồ vật.”

“Thật lạ lùng về những gì chúng tôi có thể làm với một ly nước, một tờ giấy sáp, và một số mầu,” Trent Johnson nói thêm, bà là giáo chức lớp năm tại trường Tiểu Học Robinson. “Tôi nóng lòng được thấy kết quả trong lớp. Đây là điều mà môn khoa học phải như thế. Nó đem cho chúng tôi sự sáng tạo về những gì đang thi hành. Và nếu chúng tôi phấn khởi về điều đó, học sinh cũng sẽ phấn khởi.”

Khóa này được đề ra để giúp học sinh ưa thích khoa học và liên kết những gì học trong lớp với các ngành nghề tương lai trong các lãnh vực STEM (science, technology, engineering, and math). Trên 300 giáo chức HISD đã tham dự khóa này vào mùa hè, và năm nay là lần thứ 21.