Các hợp tác viên cộng đồng cùng nhau giúp đỡ học sinh khởi sự niên khóa mới

Nhờ sự độ lượng của các công ty và tổ chức cộng đồng vùng Houston, nhiều học sinh HISD đã có học cụ cần thiết để khởi sự niên khoá mới.

Trong bốn năm liền, NRG, trước đây là Reliant Energy, đã giúp học sinh địa phương với quà tặng trị giá trên $20,000 học cụ. Các giám đốc NRG đã có mặt tại trường “Martin Luther King Jr. Early Childhood Center” một tuần trước khi tựu trường để đích thân phân phát học cụ cho học sinh. Trên bốn ngàn chiếc cặp gồm các học cụ đặc biệt theo cấp lớp cho học sinh từ 1-12, tỉ như, bút mầu, giấy ghi chép, bút mực, hay bìa, sẽ được phân phối cho trên 35 trường HISD.

“Còn cách nào tốt hơn để giúp các em học sinh, những người lãnh đạo tương lai, cho bằng tặng các em học cụ, như thế khi khởi sự đi học, các em đã có những học vụ cần thiết,” William Clayton nói, ông là phó chủ tịch NRG Energy. “Sự tặng dữ này sẽ giúp cho khoảng 4,000 học sinh trong HISD.”

Hồi đầu tháng Tám, tổ chức NCAA Final 14 đã tặng 4,000 chiếc cặp mới với đầy những dụng cụ học sinh cho lớp ba tại 40 trường tiểu học HISD. Những người tình nguyện từ Target và từ các trường được nhận đã sắp xếp các học cụ và cho vào những chiếc cặp các sổ ghi chép, bút chì, keo, và nhiều thứ khác.

Office Depot tặng 1,200 bộ dụng cụ học sinh mà nó sẽ giúp cho học sinh tại 12 trường HISD. Một vài công ty địa phương và các đoàn thể đã tổ chức những cuộc quyên góp học cụ giúp cho các trường trong cộng đồng, gồm Chevron, Rexel, LNC Communications, Academy Sports + Outdoors, Alpha Phi Alpha Fraternity Inc., Newhouse & Noblin, Raymond James & Associates, và Stone Energy Corporation.

“Một số phụ huynh thực sự không thể mua nổi dụng cụ học sinh,” phụ huynh Markeysha Hinderman nói. “Điều này rất giúp đỡ phụ huynh khởi sự niên khoá mới. Ngay cả họ không có gì, đây là một khởi đầu lớn cho họ.”