Những nhận xét mới tạo ra biết bao cơ hội cho học sinh HISD

Hầu như hàng ngày, tôi gặp được một thí dụ của sự thay đổi mà học đường đã tạo ra trong cuộc đời tôi biết chừng nào – và làm thế nào HISD đang ở tuyến đầu trong việc trân quý các phương pháp mới để cải tiến kiến thức và sự thịnh vượng của học sinh chúng ta.

Sau đây là ba cách chúng ta đang thực hiện mà ông nội tôi có lẽ do dự gọi là “nhận xét mới.”

Sinh hoạt cơ thể khi tôi là một học sinh thì có nghĩa là một sự nghỉ ngơi sống động (với các trò chơi không còn nữa như dodgeball) ở các lớp dưới, với P.E. và một vài thi đua thể thao ở các lớp cao. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi được tập yoga trong trường một ngày nào đó. Tuy nhiên tuần này, tôi vui thích để giới thiệu một sự hợp tác với Sonima Foundation vào HISD mà nó sẽ đem chương trình lành mạnh dựa trên yoga vào 12 trường trong các trường của chúng ta.

Ngày nay chúng ta thật vui sướng khi có một thân thể khỏe mạnh trong một tâm trí lành mạnh, và chương trình này sẽ giúp học sinh tập trung, bớt căng thẳng, và kiểm soát được hành động – cũng như phát triển thân xác.

Kế đến, chương trình học hỏi điện toán của Microsoft là “Bing in the Classroom”, một chương trình thực tế đưa vào đời sống sự biến đổi cách dậy và học qua kỹ thuật. Các trường tiểu học Memorial và Park Place thuộc 10 trường Hoa Kỳ có chương trình này, sử dụng máy điện toán & tablet, Skype, và các dụng cụ khác để thám hiểm trái đất và học hỏi.

Quý vị có thể tưởng tượng rằng, là một đứa trẻ, nghiên cứu về bướm monarch khi chúng bay qua Houston, sau đó đối thoại sống động với các học sinh ở Mễ không? Đó là điều mà một giáo chức mẫu giáo trường Memorial dự định.

Thí dụ sau cùng của tôi là thí dụ được hoàn tất. Thời của tôi, điều thông thường cho người trẻ là được mọi sự giúp đỡ cần thiết cho một nghề nghiệp cả đời, có kết quả từ một sự huấn luyện tại chỗ. Bây giờ, các trường Futures Academy của chúng ta đang làm sống lại ý niệm đó – cộng với việc học hành nghiêm nhặt – để đem cho học sinh trung học cơ hội có thêm kiến thức, kinh nghiệm làm việc và các chứng chỉ hay bằng cán sự trước khi tốt nghiệp trung học.

Chúng tôi vừa mới chính thức hóa sự hợp tác giữa trường Jane Long’s Futures Academy of Pharmacy Technology và Walgreens để đem cho 200 học sinh một bước nhảy vọt vào ngành nghề đó. Chúng tôi đã có các chương trình Futures về kỹ thuật công trình, kỹ thuật tiến hành, quản trị mạng và điện toán, cung cấp hậu cần và toàn cầu, kỹ thuật xây cất, và ngành nghề y học tại các trường trung học trên toàn học khu.

Thật khó để tưởng tượng ra kiểu cách con cháu chúng ta sẽ học hỏi như thế nào, nhưng chúng sẽ may mắn để lớn lên trong một nền văn hóa đón nhận những nhận xét mới.