Hãy ra ngoài trời ngày 17-21 th. Mười Một và mừng tuần lễ SPARK

HISD sẽ mừng tuần lễ SPARK Week từ 17–21 th. Mười Một, 2014, với việc khánh thành các công viên học đường mới tại bốn trường khác nhau, vì thế hãy cùng khu học chánh và phần tử cộng đồng ăn mừng dịp này với văn nghệ, giải khát và nhiều vui thích khác!

Dưới đây là một chương trình các nghi thức khánh thành:

Thứ Hai, 17 th. Mười Một

• 9g sáng Chávez HS (8501 Howard Dr., 77017)
• 1g trưa Helms ES (503 W. 21st St, 77008)

Thứ Tư, 19 th. Mười Một

• 2g trưa Revere MS (10502 Briar Forest, 77042)

Thứ Sáu, 21 th. Mười Một

• 9g sáng Port Houston ES (1800 McCarty, 77029)

Muốn biết thêm thông tin về chương trình công viên học đường SPARK, vui lòng vào trang mạng của tổ chức này.