Lớp nữ sinh về công trình biết cách viết mã số, giải quyết các vấn đề xâm nhập điện toán

Ba mươi học sinh lớp tám trong một lớp toàn nữ sinh về công trình tại trường Clifton Middle School đang học cách viết mã số điện toán và giải quyết một chuỗi thách đố về sự an toàn trên mạng và điện toán trong nỗ lực chuẩn bị học sinh lên đại học và một ngành nghề trong khoa học và kỹ thuật của HISD.

Học sinh lớp tám Nancy Perez nói rằng lớp này đã dậy em cách viết và giải mã số, sự khác biệt giữa một “bit” với một “byte” và cách tổng hợp “bit” thành “byte” để có hiệu quả, như thế máy biết cách gửi toàn bộ dữ kiện với nhau.

“Môn toán thì rất quan trọng trong lớp này vì mã số dính líu đến mọi thứ từ con số đến các chữ,” Perez nói. “Em chưa bao giờ biết là có nhiều toán học trong phần mã số cho đến khi lấy lớp này.”

Vào ngày 15 tháng Mười Một, lớp này đã tham dự trong cuộc thi khoa điện toán cấp trung học tại trường Clements High School thuộc Khu Học Chánh Fort Bend và đứng hạng hai.

HISD đang chuẩn bị học sinh cho những nghề tương lai trong khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán bằng cách cho học sinh có cơ hội thực tập nhiều đến STEM và bằng cách đưa mã số vào thêm nhiều trường trong học khu.

Trong tháng Mười Hai, học khu sẽ thách đố mọi trường tham dự trong việc viết mã số cho khởi xướng Hour of Code, là một phần trong tuần lễ Computer Science Education Week toàn quốc (8-14 th. Mười Hai).

Trường Clifton, có chương trình magnet STEM, là một trong chín trường HISD nhận được một ngân khoản về mã số từ công ty cung cấp kỹ thuật toàn thế giới là Schlumberger để tài trợ cho dụng cụ điện toán và kỹ thuật, huấn luyện và sinh hoạt STEM cho học sinh. Trường còn nhận được một số tiền từ Chevron và chương trình Fuel để giúp tài trợ việc lập chương trình cho các lớp kỹ sư và kỹ thuật.

Giáo chức về kỹ sư của trường Clifton là Jawad Tahirii nói thật quan trọng để chú ý đến việc các nữ học sinh biết đến giáo dục và sinh hoạt STEM tỉ như viết mã số để bớt đi khoảng cách về giới tính.

“Khi chỉ có các nữ học sinh trong lớp, điều đó giúp các em cảm thấy an toàn và được khích lệ để mạo hiểm và sống thật, mà không bị áp lực hay bị sao nhãng bởi các nam học sinh trong lớp,” Tahiri nói. “Qua sự giảng dậy, đưa giảng viên nữ kỹ sư vào lớp, và thảo luận trong lớp, chúng tôi nhắc nhở các nữ học sinh rằng các em có khả năng như nam học sinh để làm việc trong ngành kỹ sư, bởi vì không có lãnh vực nghiên cứu nào chỉ dành cho con trai.”