Sự dìu dắt “Read Houston Read” đem lại nhiều kỷ niệm

Sự tình nguyện cho thấy “lờihứa người hỗ trợ giáo dục”

Là một người mẹ, thư ký lão luyện của HISD là Fatima Barnett nhớ đến chuyến đi đến thư việc và đọc sách với các con của bà, bây giờ họ là thanh niên và ham đọc sách. Đó là lý do bà chụp lấy cơ hội để đọc sách cho trẻ em tại trường Tiểu Học Woodson K-8 trong chiến dịch Read Houston Read của khu học chánh.

“Vì là nhân viên, chúng ta là những người hỗ trợ giáo dục, đây phải là một sự mở rộng của tất cả những gì chúng ta bao gồm,” bà Barnettt nói. “Tình nguyện cho ‘Read Houston Read’ là một cách lớn lao để nói lên lời hứa của chúng ta.”

Bà Barnett chỉ là một trong nhiều người tình nguyện đã ghi danh để đọc sách cho các học sinh lớp một của khu học chánh. Khi cho các em một nửa giờ hay một giờ đọc sách, người tình nguyện có thể khích lệ việc yêu quý văn hóa suốt cả đời.

“Kỷ niệm đẹp nhất của tôi là cung cấp các sách mới cho một trong những học sinh này,” bà Barnett nói. “Khi nó chia sẻ với tôi rằng nó thích đọc sách và nó có một người giữ em mới, nó nói thầm thì. Tôi hỏi nó rằng nó có đọc sách cho người đó nghe không và nó nói rằng nó không có sách ở nhà. Tôi hứa với nó rằng tôi sẽ có sách cho nó đem về nhà khi tôi trở lại đây vào tuần tới. Tuần sau, khi tôi đưa cho nó ba cuốn sách mà tôi đã mua cho nó, mắt nó sáng lên, nó cười, và nó bắt đầu nói lớn tiếng hơn khi nó hỏi, ‘Tụi mình có thể đọc sách mà bà đã mua cho con không?’”

Thật cảm động, tôi nói với nó, “Dĩ nhiên là được.”

Nếu quý vị muốn tình nguyện cho Read Houston Read, vui lòng vào trang mạng  Read Houston Read để biết thêm và để ghi danh.