Học sinh trong toàn học khu đang đền đáp trong mùa lễ này

Học sinh trên toàn thể HISD đang đền đáp cho những người có nhu cầu trong mùa lễ này dưới nhiều cách sáng tạo và hứng khởi. Tại trường Tiểu Học Herrera, câu lạc thiết kế và in 3D của trường đã tạo ra các đồ chơi dùng máy in 3D để làm quà cho những trẻ em trong cộng đồng. Các đồ chơi này được dựa trên các nhân vật trong phim hoạt họa và trò chơi video. Đọc thêm ở đây.

Tại trung tâm “Farias Early Childhood Center”, ông già Nôen và các phụ tá— là các học sinh trung học HISD—đã phân phối đồ chơi cho mọi trẻ em mẫu giáo, nhờ sự hợp tác với Leading Ladies, một tổ chức vô vị lợi của học sinh từ nhiều trường trung học trong Houston. Đọc thêm ở đây.

Trong tháng Mười Hai, học sinh tại trường Tiểu Học Roosevelt  đã hợp lực với khu học chánh để quyên góp đồ chơi mới cho chiến dịch Toys for Tots. Gần 140 đồ chơi mới đã thu được và tặng cho học sinh của trường đó.

Và tại trường Tiểu Học Patterson, đội giữ an ninh trường hợp lực với học sinh lớp hai để giao đồ chơi đến các trẻ em bệnh nhân tại bệnh viện Shriners Children’s Hospital ở Galveston.