Nhà giáo dục trường Tiểu Học Gallegos được vào chung kết “TCEA Teacher of the Year”

Alex Jones, một giáo chức khoa học tại trường Tiểu Học Gallegos, được chọn là một trong ba người vào chung kết “Giáo Chức Của Năm” của tổ chức “Texas Computer Education Association” (TCEA). Giải hàng năm nay này được tặng cho nhà giáo dục nào nhận biết tầm quan trọng của kỹ thuật trong trường và tích cực cổ vũ việc sử dụng kỹ thuật trong lớp.

Ông Jones trước đây từng là một chuyên gia giáo dục, một điều hợp viên đồ án đặc biệt, và một kỹ thuật gia giáo dục, “nhưng lòng yêu quý các em đã đưa tôi trở về HISD và lớp học” năm nay. Sự đam mê của ông còn dẫn dụ được Hiệu Trưởng Jessica Tejeda mua các iPads đặc biệt cho phòng thí nghiệm khoa học.

“Tôi rất say mê dậy trẻ em và cải tiến các bài học qua việc sử dụng kỹ thuật,” ông Jones giải thích, “nhất là với các máy iOS.”