Phí tổn xây cất gia tăng tạo nên những thách đố cho chương trình bông phiếu

Hôm 22 tháng Giêng, các ủy viên HISD được nhìn cặn kẽ vào ảnh hưởng của phí tổn xây cất leo thang trong chương trình bông phiếu của học khu trong một buổi hội thảo mà họ còn để ý đến những phương sách có thể để giải quyết những khoảng cách ngân sách.

Kể từ 2012, khi cử tri Houston bỏ phiếu tán thành chương trình bông phiếu trị giá $1.89 của học khu để tân trang hay thay thế 40 trường, học khu đã nhìn thấy sự tăng vọt bất ngờ về chi phí xây cất, một xu hướng tạo ra nhiều thách đố cho các khu học chánh trong vùng và cả nước.

Ở Houston, chi phí xây cất đã tăng vọt trung bình 44 phần trăm từ khoảng $146 mỗi bộ vuông trong 2012 lên đến $210 mỗi bộ vuông ngày nay.

Phần lớn sự gia tăng đó là vì sự phát đạt dầu hỏa và xây cất trong một vài năm qua, nó giúp đưa Houston và nhiều tiểu bang vào một nền kinh tế nở rộ – ngay cả khi những nơi khác cảm nghiệm sự xuống dốc. Sự phát triển trong ngành năng lượng đã đem đến một đợt các đồ án xây cất thương mãi trong vùng, cùng với nhiều nhu cầu về thợ và vật liệu, tỉ như thép và xi măng.

Khu học chánh đã có một vài biện pháp để đối phó với những khoảng cách biệt có thể này, kể cả đưa sự lạm phát và một số tiền dự trữ vào ngân sách xây cất của từng trường. Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục còn cho phép học khu suy nghĩ đến các phương sách khác, kể cả chờ đợi để cho thầu một đồ án hay tái thầu nhiều phần của một đồ án để có được giá tốt hơn.

Các ủy viên nhận xét rằng việc tụt giá dầu hiện nay có thể giúp đưa phí tổn xây cất xuống khi các công ty năng lượng trì hoãn các đồ án xây cất và thợ thuyền và vật liệu lại trở nên dễ có.

“Tôi nghĩ nếu giả như không có sự thay đổi trong kinh tế, chúng ta trông nhờ người trả thuế hơn là tiến tới,” Ủy Viên Harvin Moore nói. “Khi giá dầu giảm, tôi tin rằng phí tổn xây cất cũng theo sau, do đó, tạm ngưng một số đồ án của chúng ta là một cách rất hợp lý để giải quyết vấn đề này.”

Trong những tuần và tháng sắp tới, các viên chức HISD sẽ phân tích một vài lựa chọn cho từng đồ án để quyết định con đường tốt nhất.