Các học sinh tốt nghiệp trường Bellaire HS được điểm tuyệt hảo trong bài thi kinh tế đại tượng AP

Hai học sinh tốt nghiệp trường Bellaire HS vừa được biết các em được điểm tuyệt hảo trong bài thi kinh tế đại tượng Advanced Placement vào tháng Năm vừa qua. Yuqing “Mike” Xiong và Jinchen Zou đã tốt nghiệp trường Bellaire mùa xuân qua và đã lấy bài thi để được tín chỉ đại học và đủ điều kiện lấy các môn cao hơn của sinh viên thứ nhất sau khi hoàn tất môn kinh tế của Michael Clark.

Jinchen và Yuqing’s là hai trong 51 học sinh duy nhất trên toàn thế giới có được điểm tuyệt hảo trong bài thi năm 2014, được lấy bởi 117,209 học sinh năm qua. Jinchen hiện theo học Đại Học Yale và Yuqing theo học Đại Học Texas.

Ông Clark là một trong những giáo chức dẫn đầu của trường Bellaire về kinh tế đại tượng AP và là một nguồn năng giá trị cho học sinh. Môn “AP Macroeconomics” cung cấp cho học sinh sự hiểu biết về các nguyên tắc kinh tế và cách áp dụng những nguyên tắc này cho toàn thế giới.

“Với tôi, điều đó khiến tôi hãnh diện là thầy của các em, vì đó là một chứng cớ sự tận tụy của họ,” ông Clark nói. “Cả hai làm việc với tôi nhiều giờ sau khi tan học để hiểu mọi đề tài. Nó còn khiến tôi hãnh diện về toàn ban giảng huấn, vì một điểm tuyệt hảo về bài thi kinh tế không chỉ xảy ra vì những gì trong lớp của tôi, nhưng còn vì các khả năng họ được dậy trong các lớp xã hội học, toán, Anh Văn, và các lớp khác.”