Hàng ngàn học sinh tận dụng những khóa dạy kèm “STAAR EOC”

Tuần qua, HISD thông báo việc thiết lập những khóa dậy kèm trực tuyến cho năm bài thi STAAR EOC (cuối môn học) mà mọi học sinh phải đậu để được tốt nghiệp.

Trên 33,000 học sinh trung học II cấp đã tận dụng nguồn năng giá trị này, với hầu hết (khoảng 40 phần trăm học sinh) sử dụng khóa dậy kèm này để chuẩn bị các bài thi Anh Văn I và II, được dự trù vào tuần tới.

Một số học sinh biết nghĩ xa đã sử dụng khóa dậy kèm STAAR về sinh học (5,180), đại số I (8,870), và sử Hoa Kỳ (5,891), tuy những bài thi này sẽ xảy ra vào đầu tháng Năm.

Trường Trung Học Lamar tự hào về số học sinh tham dự (trên 1,000) trong mọi môn ngoại trừ môn đại số I; môn này trường Shaprtown chiếm ngự, mà cho đến 13 tháng Ba, số học sinh tham dự lên đến hơn 3,200 lần.

Muốn biết thêm về bài thi STAAR sắp tới, vui lòng đọc bản tin liên hệ này (Anh ngữ). Muốn biết chi tiết về STAAR, gồm những nguồn năng hữu ích, những câu thường hỏi, và trọn bộ ngày thi, vui lòng vào trang mạng STAAR được cập nhật hóa www.houstonisd.org/STAAR.