Chương trình hàng hải của trường Austin mở đầu máy hàng hải

Trong khi lèo lái qua sóng nước là một công việc khó khăn, học được những điều quan trọng của hàng hải lại càng khó khăn hơn. Học sinh tại trường Stephen F. Austin High School for Maritime Studies của HISD có một dụng cụ mới mà nó sẽ giúp cho tiến trình học hỏi dễ hơn một chút – và chắc chắn thấu đáo hơn. Các học sinh, ban nhân viên, và thành viên quản trị HISD cũng như kỹ nghệ hàng hải Houston đã rửa tội máy hàng hài của trường vào ngày 24 tháng Tư.

Trường Austin là trường trung học II cấp đầu tiên trên toàn quốc có một máy “ship bridge simulator”. Dụng cụ này sẽ chuẩn bị học sinh cho việc hoạch định những chuyến hải hành và điều khiển các tầu đủ kích thước, bởi tái tạo các điều kiện trên một vài kênh đào, gồm thời tiết, nước, và sự qua lại, và các hải cảng.

“Máy giúp học sinh quen với con nước và hiểu cách vận chuyển của các tầu, mà không phải rời trường,” John Buchanan giải thích, ông là giảng viên hàng hải trường Austin HS.

Sự thuê mướn trong kỹ nghệ hàng hài thì tùy thuộc kinh nghiệm, và để có chứng chỉ làm việc trên tầu, học sinh phải có một số kinh nghiệm. Với máy giả hàng hải, học sinh có thể có cảm nghiệm thế giới thực mà nó sẽ góp phần cho tiến trình lấy chứng chỉ. Cảm nghiệm phụ trội này còn giúp học sinh được thuê với mức lương cao một khi có chứng nhận.