METRO giới thiệu các tuyến đường xe buýt mới bắt đầu từ 16 tháng Tám

Những học sinh nào dùng xe buýt thành phố đi học cần phải biết về hệ thống mới này

Ngày nhập học cho những học sinh nào dùng xe METRO lại được dễ dàng hơn.

Hệ thống xe buýt mới của METRO đã thay đổi các tuyến đường xe buýt để giúp người đi xe có những quãng đường thẳng hơn, đơn giản hơn, đưa học sinh đến nhiều nơi hơn và thường xuyên hơn.

Không bao lâu METRO sẽ có các tuyến đường đánh dấu bằng ba mầu:

  • Đỏ (thường xuyên nhất): Có 22 đường mà xe buýt đến cứ 15 phút hay ít hơn, bảy ngày một tuần.
  • Xanh (tương đối thường xuyên): Xe buýt đến cứ 30 phút hay ít hơn, bảy ngày một tuần.
  • Lục (ít thường xuyên): Xe buýt đến cứ 60 phút.

Nhấn vào đây để xem toàn bộ danh sách các giờ giấc xe buýt. Học sinh cũng có thể dùng một dụng cụ mới để giúp các em biết khi nào xe buýt sắp tới. Mỗi trạm xe buýt có một số ID độc đáo, được in trên tấm bảng nhựa ở chỗ dừng xe. Những học sinh nào gửi tin điện (text message) số ID đó về số (697 433) thì sẽ nhận được mẩu tin cho biết giờ sắp đến của hai xe buýt kế tới.

Những học sinh nào đi xe buýt đến trường thì được khuyên hãy làm quen với các tuyến đường mới trước khi nhập học vào thứ Hai, 24 tháng Tám. Để giúp học sinh thích nghi với sự thay đổi này, METRO tuyên bố rằng mọi người đều có thể đi xe buýt miễn phí từ 16-22 tháng Tám. Học sinh cũng có thể đi xe buýt với nửa giá tiền trong thời gian còn lại của năm.

Hãy xem đoạn phim này, và biết thêm về hệ thống xe buýt mới của METRO.