Luật mới về trốn học sẽ có hiệu lực vào 1 tháng Chín, 2015

Dự luật “House Bill 2398”,  được ký thành luật bởi Thống Đốc Greg Abbott hôm 18 tháng Sáu, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Chín, 2015, để giảm bớt tội trốn học của mọi học sinh trong tiểu bang Texas.

Trong những thay đổi cần nhận biết về luật trốn học là:

  • Tuổi phải đi học được gia tăng: Trước đây, việc chuyển sang tòa về tội trốn học thì bị cấm sau khi học sinh được 18 tuổi; bây giờ tuổi này được nâng lên 19.
  • Những miễn trừ: Những học sinh nào vô gia cư, đang mang thai, nhận Giáo Dục Đặc Biệt, người cung cấp tài chánh chính cho gia đình, hoặc bỏ nhà thì không thể bị truy tố vì không đi học.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng đọc thư báo liên hệ Academic Services đề ngày 27 tháng Bẩy. Một thư báo thứ hai, dự trù sẽ được đăng tải vào ngày 24 tháng Tám, 2015, sẽ bao gồm một sự so sánh tóm lược từ tổ chức Texas Association of School Boards để tham khảo.