Hãy nhớ: ngày tựu trường là thứ Hai, 24 th. Tám

Đã qua nửa tháng Tám, và điều đó có nghĩa ngày tựu trường đã gần đến.

 

Trong trường hợp quý vị quên, các lớp khởi sự trong Khu Học Chánh Houston vào thứ Hai, 24 th. Tám, 2015, là tuần tới. Dưới đây là một vài thông tin giúp phụ huynh tận dụng một vài ngày cuối để chuẩn bị.

  • Những Căn Bản Tựu Trường — Hãy kiểm lại danh sách những câu thường hỏi để biết chi tiết về mọi thứ từ cách xin chuyên chở và ghi tên để được ăn trưa miễn phí và bớt giá tiền cho đến đồng phục học sinh và cách lấy danh sách các dụng cụ học sinh.
  • Back-to-School Extravaganza, 21 th. Tám — Nếu quý vị vẫn còn cần cặp sách, giầy dép, hay chủng ngừa cho con em, đây có thể là một vé. Sinh hoạt này được điều hợp bởi Phòng Giáo Dục Vô Gia Cư của khu học chánh, nhưng không cần phải vô gia cư mới được tham dự.
  • Đi đến trụ sở trung ương HISD? — Nếu quý vị nghĩ là cần đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White vì bất cứ lý do gì, hãy nhớ nhấn vào đây trước. Chúng tôi tổng hợp một danh sách các lý do tại sao phụ huynh thường đến đây và cho họ những hướng dẫn để tiết kiệm thời gian và trở ngại. Tuy một số việc chỉ có thể được hoàn tất ở trụ sở trung ương học khu, các việc khác có thể hoàn thành ở nhà hay ở trường.
  • Tìm hiểu Đường Xe Buýt Mới của METRO — Nếu quý vị hay con em dùng xe buýt thành phố để đi làm hay đi học, hãy nhớ xem lại các đường xe buýt mới của METRO. Các đường này có hiệu lực vào ngày 16 th. Tám, nhưng người ở Houston có thể đi xe buýt miễn phí cho đến 22 th. Tám.
  • Học sinh ban nhạc diễn hành cần khám sức khỏe — Các học sinh trung học I và II cấp bây giờ phải khám sức khỏe trước khi tham dự sinh hoạt ban nhạc. Học sinh trong các loại ban nhạc khác thì được miễn, nhưng hạn chót để khám sức khỏe là thứ Hai 31 th. Tám.

Chúng tôi mong thấy quý vị tươi tỉnh và đến sớm vào tuần tới. Nếu quý vị có câu hỏi chưa được trả lời, vui lòng gọi cho Trung Tâm Thông Tin số 713-556-6000 để được giúp đỡ.